resume

РАБОТА

Септември 2015 – До сега

Web Developer

Freelancer

От 2 години работя на свободна практика. Занимавам се с уеб дизайн, управление и поддръжка на Facebook страници, интернет търговия, SEO и изготване на рекламни материали.

Септември 2012 – Август 2015

IT Manager

Топливо АД

Работех като IT Manager в “Топливо АД” близо 3 години. Работата ми се състоеше в това да анализирам и участвам в отстраняването на софтуерни и хардуерни проблеми и да оказвам методическа помощ на компютърните потребители при ежедневната им работа.
Периодично извършвах профилактика на програмните продукти, които администрирах. Също така извършвах инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на стандартни приложни програмни продукти и операционни системи.

ОБРАЗОВАНИЕ

2015 – До сега

Информационни технологии

Нов БЪлгарски Университет

Знания за теоретичните основи на информатиката, владеене на няколко езика за програмиране.
Умения да използвам различни платформи и технологии за разработка на софтуер; да съставям информационни модели и да разработвам и администрирам информационни системи.

2009 – 2014

Икономика и бизнес (Прогнозиране и планиране)

УНСС

Специализирани знания и умения по макроикономическо, фирмено и регионално прогнозиране и планиране.

Програмиране

HTML5

CSS3

jQuery

WordPress

Дизайн

Fireworks

Photoshop

Illustrator